press 01

Bilderna får endast publiceras i samband med text om Magic Ramondo.
I övriga fall ska Ramondo Show Production kontaktas för godkännande av publicering.

För att spara ned en bild:

PC-användare: klicka bara på länken till önskat bildformat, ladda ned och spara.
Alternativt, högerklicka på respektive länk och välja att "Spara länk som" från menyn som dyker upp.

Mac-användare: Klicka på önskad länk och välj "Spara länk som" från menyn.